G-SHOCK JET SKI PRO TOUR 2014-THAILAND : ROUND1
Class A